پایان کارگاههای ویژه مراکز راهنمایی گمشدگان در اربعین

دومین کارگاه هماهنگی ویژه مراکز راهنمایی گمشدگان در راستای تمهیدات آستان قدس عباسی برای زیارت اربعین خاتمه یافت.
این کارگاه با حضور نمایندگانی از واحدهای روابط دانشگاهی و مدارس، بخش رسانه، بخش انبارها و بخش پروژه های مهندسی آستان قدس عباسی و نیز نمایندگانی از آستان قدس حسینی، نهادهای امنیتی و بهداشتی برگزار شد.

کارگاه مذکور یک اقدام پیشتازانه برای بحث و بررسی طرح زیارت اربعین به شمار می رود.

ماهر خالد، مسئول واحد روابط دانشگاهی و مدارس و مدیر این کارگاه گفت: «این کارگاه درباره محورهای متعددی بحث و گفتگو کرد که مهمترین آنها بررسی پیشنهادات، دیدگاهها و افکار مطرح شده در کارگاه پیشین بود.»
وی ادامه داد: «همچنین همه اشکالات، موانع و نیازهای شرکت کنندگان در این پروژه اعم از اداری، فنی، امنیتی، و بهداشتی برای ایجاد راهکارها مورد توجه قرار گرفت و جهت پاسخگویی از سوی آستان قدس عباسی گردآوری شد تا این مراکز فعالیت خود را به بهترین شکل ارتقا داده و با موفقیت عمل کنند.»

خالد اظهار داشت: «در پایان کارگاه، دستورات و توصیه هایی ارائه شد که نقشه راهی برای فعالیت این مراکز در محورهای سه استان (نجف، بغداد و بابل) است و مهمترین آنها تاکید بر ضرورت استفاده زائران از این خدمات، عدم نگرانی یا بیم درصورت داشتن فردی گمشده، و اطمینان از فعالیت این مراکز طبق طرح وضع شده بود، که دربازگرداندن گمشدگان آنها در سریع ترین زمان ممکن و با بکارگیری بهترین روشها و تجهیزات فنی یاری رسان خواهد بود.»
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: