برگزاری مسابقه (سراج العميد) برای پرسنل مدارس مجموعه آموزشی العمید

بخش آموزش عالی در آستان قدس عباسی مسابقه آموزشی(سراج العميد) را برای پرسنل مدارس مجموعه آموزشی العمید آغاز کرد.


دکتر حسن داخل، معاون آموزشی بخش آموزش عالی آستان قدس عباسی گفت: «مسابقه (سراج العميد) در چارچوب برنامه آموزشی و آمادگی برای سال تحصیلی 2021 – 2022 است که طی روزهای گذشته آغاز شده و هدف از آن ایجاد تنوع در فرآیند آموزش پرسنل است.»

وی ادامه داد: «این مسابقه یکی از اشکال آموزش و بر مبنای پرسش بوده و هدف از آن ایجاد فضای گفت‌وگو برای مناقشات علمی و رقابت آموزشی میان کادر مدارس مجموعه آموزشی العمید است.»

دکتر داخل خاطرنشان کرد: «قرار است این مسابقه به مدت پنج روز ادامه داشته باشد و هر روز سه مدرسه در زمینه "عملکرد و آموزش" به رقابت می پردازند که پیرامون مسائل و مشکلاتی است که ارتباط مستقیمی با دانشجویان و فضای آموزشی آنها و تجربه هایی که در این زمینه ارائه می شود، دارد.»
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: