Merce-i Âlâ Seyyid Sistanî’den (Gölgesi daim olsun) büyük dini mercii Seyyid el-Hekîm’in (k.s.) vefâtı sebebiyle taziye mesajı

Merce-i Âlâ Ayetullah Uzma Seyyid Sistanî (Gölgesi daim olsun) büyük Ehlibeyt (Hepsine selâm olsun) fakihi Ayetullah Uzma Seyyid Muhammed Saîd et-Tabatabatî el-Hekîm’in (Kuddise Sirruh) vefâtı nedeniyle bir taziye mesajı yayınladı. Taziye metninin çevirisini sizlerle paylaşıyoruz.

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismi ile.

İnnâ lillahi ve innâ ileyhi racîûn

(Şüphesiz bizler Allah’a aitiz ve O’na geri döndürüleceğiz)

Rabbanî âlim ve Ehlibeyt (Hepsine selâm olsun) fakihi Ayetullah Seyyid Muhammed Saîd et-Tabatabî el-Hekîm’in (Allah O’ndan razı olsun) rıhlet haberini almaktan ötürü büyük bir üzüntü ve keder içerisindeyim.

Necef-i Eşref’teki ilimler havzası ön plana çıkan simgelerinden ve fakihlerinden birini yitirmiştir. Kendisi müşerref nefsini hem din hem mezhep uğruna adamış, mübarek hayatını ilmin ve ilim ehli kimselerin hizmetine sunmuş ve ardında kendi yüksek makamına yaraşan denli büyük bir ilmi miras bırakmıştır.

Bu büyük musibet sebebiyle İmamımız Sahibulasr’a (Canlarımız O’na fedâ olsun), ilimler havzasına, başta pek değerli iki kardeşi ve saygın evlatları olmak üzere bahtı pek açık merhumun ailesine ve müminlere taziyelerimi sunarım. Bu taziyeyi sunarken aynı zamanda da Aliyy-i Kadîr olan (Her şeye gücü yeten, pek kudretli) Yüce Allah’tan merhumun derecelerini “illiyîn” makamına yükseltmesini, merhumu Yüce Allah’ın velîleri olan Hz. Muhammed ve Pâk Soyu ile beraber haşr eylemesini ve merhumun yakınlarına ve sevenlerine sabır ve teselli ilham buyurmasını niyaz ederim.

Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm!

(Pek ulu ve pek Yüce olan Allah’tan başkasından ne kuvvet vardır ne de kudret!)

26 Muharrem 1443

Ali el-Huseynî Sistanî
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: