Denizin kıyısından şahadet diyarına… Erbain yürüyüşü başladı

Hz.İmam Huseyn’in (O’na selâm olsun) şahadetinin kırkıncı günü yıldönümü (Erbain) ziyareti için yürüyüş, Basra eyaletinde bulunan Re’sul Bîşe bölgesinde 29 Muharrem 1443 (6 Eylül) Pazartesi günü başladı. Irak’ın en güney ucu olan bu bölge Basra’nın Fao yarımadası’nda yer almakta olup Kerbelâ şehrinden 675 km uzakta bulunuyor ve Şatt-ul Arab’ın başlangıç noktasını oluşturuyor.

Yürüyüş öncesinde “Minel-bahri ilen-nahri” isimli Erbain yürüyüşü festivali düzenlendi. Dokuz yıldır düzenlenen festival; Büyük Dini Mercii merhum Seyyid Muhammed Saîd el-Hekîm (Kuddise Sirruh) Bürosu’na bağlı Şe’ayir Kurumu tarafından düzenleniyor. Basra’daki Huseynî yapılar ve hizmet grupları işbirliğiyle düzenlenen festivale resmi yetkililer ve din adamlarının yanı sıra Fao sakinleri de yoğun bir şekilde katılım gösterdi.

Festivali düzenleyen komite üyesi Şeyh Fasal el-İbadî ise festivalin açılış konuşmasında şunları söyledi: “Bu festivalin açılış konuşmasının El-Hekîm ailesi tarafından yapılması gerekiyordu. Ancak Büyük Dini Mercii Merhum Seyyid Said el-Hekîm’i kaybettiğimiz için kendisinin cenaze işlemleri ile meşguller. Merhum taklit merciinin Hz.Huseyn’in (O’na selâm olsun)davanın yaşatılması konusundaki vurgulu tavsiyelerini dinleyerek bu merasimi düzenlemek istedik. Açıkçası bu merasimler hak mezhebin bekâsını sağlayan ana sebeplerden biridir ve bizi Yüce Allah’a yaklaştıran şeylerdir.”

“Yüce Allah bize Hz.İmam Huseyn’i, Allah Resûlü’nü ve Ehlibeyti’ni (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) tanıma nimetini bağışlamıştır. Bu nimetin devamı ve şükrü için Allah Resûlü ile Ehlibeyti’nin (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) öğretilerine bağlı kalmalıyız. Bunların en önemlisi de onların davasını yaşatmaktır ki; Hz.İmam Huseyn’in (Allah’ın selâmı üzerine olsun) davası de bunlardandır. Bu davayı yaşatmalı ve O’na (Allah’ın selâmı üzerine olsun) sımsıkı bağlanmalıyız. O’nun (Allah’ın selâmı üzerine olsun) pâk türbesine yürümek ve ziyaretçilerine hizmet etmek de bunu somutlaştırmanın bir parçasıdır.”

“Bu münasebeti yaşatmanın ve anmanın Yüce Allah katında sevabı çok büyüktür. Çünkü bunu yaparak Allah Resûlü’nün, O’nun Ehlibeyti’nin, Hz.İmam Zeynelabidîn’in ve Hz.Zeyneb’in (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) acılarını paylaşıyoruz. Zira Hz.İmam Zeynelâbidîn, Hz.Zeyneb ve Ehlibeyt’in Kerbelâ Olayı’ndan sağ kalan efradı (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) hicri 61 yılında bu günlerde nice musibetler yaşamışlar ve acılar çekmişlerdir.”

Festivalde ayrıca Huseynî şiirler okunup üzerinde “Denizden kesik boğaza varana dek yürüyoruz, Huseyn’e vefalıyız biz” yazılı kara bir sancak dalgalandırıldı. Böylelikle Irak’ın denizin başladığı en uzak noktasından Kerbelâ’ya ölümsüz Erbain yürüyüşü başlamış oldu.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: