Erbain ziyareti hazırlıkları: Yolunu yitiren ve kaybolan ziyaretçileri bulma merkezleri kurulmaya başlandı

Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Yolunu yitiren ve kaybolan ziyaretçileri bulma merkezlerinden sorumlu Teknik Komite merkezlerin kurulumuna başladı. Bağdat - Kerbelâ, Babil - Kerbelâ ve Necef - Kerbelâ güzergâhları üzerinde kurulan merkezler Erbain ziyareti dönemi boyunca ailelerin ya da yaşlıların kaybolmasını engellemek ve kaybolanların yakınlarına ulaşması için çalışmalar yapacak. Kalabalık ortamda meydana gelen bu olgunun azalması için çalışacak bu merkezlerin bu yıl sloganı “İçin rahat olsun, Hz.İmam Huseyn’e misafir oluyorsun” olarak belirlendi.

Teknik Komite konuyla ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu: “Bu merkezlerin yolların farklı yerlerine kurulması daha önceden tasarlanan bir plan doğrultusunda gerçekleşmiştir. Bu proje insani bir projedir ve dokuz yıldır uygulanmaktadır. Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi de projenin en önemli katılımcıları ve destekçilerinden biri olup maddi, lojistik, teknik ve beşerî imkanlarını projenin başarılı olması için seferber etmiştir. Mukaddes Türbe Erbain ziyaretine özgü hizmet planında da bu merkezlere özel bir alan ayırmıştır. Proje aracılığıyla geçmiş ziyaretlerde kaybolan binlerce insan ailesine yeniden kavuşturulmuştur.”

“Bu kapsamda farklı yerlere kurulan merkezlerin sayısı 30’u bulmuştur. Bunların 7’si Bağdat güzergâhı üzerindeki Vend tarafında, 10’u Necef güzergâhı üzerindeki el-Hayderiyye’de, 10’u Babil güzergâhı üzerindeki ve üçü de “Medîne-i Kadîme”de (Kerbelâ içi, türbeler bölgesi) yer almaktadır. Tüm bu merkezler elektronik bir yazılımla ve başka mekanizmalarla birbirine ve bir merkezi kontrol odasına bağlanmıştır.”

“Bu çalışmalarla eş zamanlı olarak merkezler için gerekli ihtiyaçların temini gibi başka çalışmalar da yapılmaktadır. Mesela burada çalışanlar üniversite öğrencileridir ve Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Genel İlişkiler Bölümü Üniversite İlişkileri Şubesi gözetiminde çalışmalarını yapmaktadır.”

Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Telekomünikasyon Şubesi’nden Seyyid Abdussahib Abbas aynı konuyla ilgili olarak şunları paylaştı: “Teknik ekibimiz de bu merkezlerin çalışmalarıyla ilgili olarak telsiz yayını araçlarının kurulumu ve diğer teknik işleri yapmışlardır. Çalışmaların bir kısmı ilerleyen aşamalarda uygulanacaktır.”

Şunu da ifade etmek isteriz ki; Yolunu yitiren ve kaybolan ziyaretçileri bulma merkezleri geçmiş ziyaret dönemlerinde kaybolmuş ya da bulunamamış olan binlerce ziyaretçiyi ailesine yeniden kavuşturmayı başarmıştır. Ortak bir veritabanı, elektronik sistem ve özel bir yazılmla çalışan bu merkezlerde; yolunu yitiren ve kaybolan ziyaretçilerin bilgileri veritabanına girilip diğer merkezlerle paylaşılmaktadır.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: