برگزاری مسابقه ماهانه توسط واحد حفظ قرآن کریم برای دانشجویان خود در کربلا

واحد حفظ قرآن کریم وابسته به مرکز القرآن الکریم آستان قدس عباسی، مسابقه ماهانه‌ای را برای دانشجویان حافظ خود با هدف افزایش مهارت آنها برگزار کرد.

این مسابقه در مجتمع خدماتی العلقمی وابسته به آستان قدس عباسی با مشارکت دانشجویان برتر در زمینه حفظ قرآن کریم برگزار شد.


مسابقه مذکور با هدف ترغیب دانشجویان حافظ و آماده سازی آنها برای مشارکت در مسابقات کشوری و بین المللی برگزار می شود.

این مسابقه سطح ممتاز دانشجویان شرکت کننده و میزان تلاش اساتید در زمینه آموزش آنها را آشکار کرد که با تمجید بسیار روبه رو شد.

شایان ذکر است، هدف مرکز القرآن الکریم نشر علوم قرآنی و مشارکت در تربیت جامعه قرآنی اثرگذار در همه زمینه های علوم قرآن کریم است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: