Es-Sakî Çiftlikleri’nde 300 bin metrekarelik arazi üzerinde ender türde hurma fidanı ekimi projesi

Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Mühendislik Projeleri Bölümü es-Sakî Çiftlikleri projesinde 300 bin meterekarelik arazi üzerinde hurma fidanı ekimine başlandığını duyurdu. İlk adımları atılan proje için daha önceden başka yerlerden Berhî ve Sa’kî gibi ender türlerden hurma temini yapılmıştı.

Bölüm Başkanı Ziya Mecîd Saiğ konuyla ilgili olarak Uluslararası El-Kefîl Ağı’yla şunları paylaştı: “Es-Sakî projesi 15 milyon 375 bin metrekarelik arazi üzerinde uygulanan bir proje olup bunun 1 milyon 500 bin metrekaresi Irak’ın ender türlerden hurmalarının ekimi için tahsis edilmiştir. Bu türler iyi mahsül vermesinin yanı sıra Kerbelâ çölünde ekim için de uygundur.”

“Bu türlerin ekimi projenin gelişim planları kapsamındadır. Bu etapta ekili olan hurmaların yanı sıra ek fidanlar temin edilmiş olup temin edilenlerin bazısı da yeni ekilmeye başlanmıştır.”

“Ekim çalışmamızı yaparken gerek alanların belirlenmesi gerekse de sulama açısından modern teknikler kullanmaktayız. Sulamada damıtma ile sulama yapılmaktadır. Ekim yapmaya başlamadan önce ise toprak özel olarak hazırlanıp düzleştirilmiş, gübreler temin edilmiş ve makinalar kullanılarak her bir fidanın nereye ekileceği belirlenmiştir. Ekimi yapılacak ender türdeki fidanlar bu çiftlikte yetiştirilmekte olan ürünlere hem kalite hem de çokluk açısından katkı sağlayacaktır.”

Şunu da ifade etmek isteriz ki Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi mukaddes Kerbelâ eyaletindeki tarım sektörünün gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Bu çerçevede stratejik öneme sahip mahsüllerin üretimi için çok sayıda mezraa kuran Mukaddes Türbe; muhtelif düzeylerdeki zirai alanları optimal şekilde değerlendirmeyi ve böylelikle en ideal şekilde kazanç sağlamayı hedeflemektedir.

Şunu da ifade etmek isteriz ki; es-Sakî Çiftlikjleri projesi Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin benimsediği en önemli projelerden biridir. Çünkü bu proje aracılığıyla yeraltı sularından yararlanılmış ve zorlu zamanlarda ya da bir kriz baş göstermesi halinde (her geçen yıl daha da sık sinyal veren) kullanılabilecek büyük bir su stoku temin edilebilmiştir. Projeyi önemli kılan bir diğer önemli unsur ise bu sayede proje alanının geri kalanı arasında hurmanın da bulunduğu birçok türde mahsülün ekiminde kullanılabilmiştir. Proje hakkında bilgi almak içinburaya tıklayınız.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: