برگزاری جلسات هماهنگی برای داوطلبان پروژه ملی جوانان الکفیل جهت شرکت در طرح اربعین

واحد روابط دانشگاهی و مدارس وابسته به بخش روابط عمومی آستان قدس عباسی، چندین نشست هماهنگی را برای داوطلبان پروژه ملی جوانان الکفیل شامل دانشجویان دانشگاه‌های دو استان میسان و ذی‌قار برگزار کرد تا آن‌ها را از وظایفی که در خدمت به زائران اربعین امام حسین(علیه السلام) مکلّف به انجامشان هستند مطلع سازد.

ماهر خالد، مسئول واحد روابط دانشگاهی و مدارس گفت: «این واحد در طرح خدماتی آستان قدس عباسی برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین در بخش‌های متعدد آن شرکت کرده است و دانشجویان داوطلب از بین افرادی هستند که در پروژه ملی جوانان الکفیل شرکت دارند.»
وی گفت: «جلسات به منظور هماهنگی تلاش‌ها و اطلاع دانشجویان از مهم‌ترین وظایفشان برگزار می‌شود. بطوریکه این نشست‌ها ابتدا در استان دیالی برگزار شد و سپس نشست‌های دیگری برای سایر داوطلبان برگزار خواهد شد که در رشد مهارت‌ها و تجربیات آن‌ها در خدمت رسانی به زائران سهیم است.»
همچنین، منتظر الصافی، مسئول بخش روابط دانشگاهی گفت: «دانشجویان داوطلب در در همه وظایفی که به عهده خواهند داشت در قالب طرح خدماتی آستان قدس عباسی از تجربه برخوردار هستند و داوطلبان پروژه جوانان الکفیل در چهار بخش از این طرح شرکت خواهد داشت.
این موارد شامل مراکز راهنمایی گم‌شدگان، ایستگاه‌های پزشکی ثابت، خودروهای اورژانس، خدمات فرهنگی از طریق حضور در پایگاه فرهنگی جوانان الکفیل می شود.»
الصافی تصریح کرد: «یک نشست در استان میسان و سه نشست در استان ذی‌قار برگزار شد. بطوریکه دانشجویان از جزئیات خدمات مطلع شدند. همچنین نظرات، پیشنهادات و مشکلاتی که در دوره های سابق با آن روبرو شده را مطرح کردند و پس از بررسی آن‌ها مصوباتی برای طرح خدماتی آستان قدس عباسی در قالب محورهای مشخص واحد ارائه شد.»
دانشجویان داوطلب نیز به نوبه خود از آستان قدس عباسی به دلیل فراهم نمودن فرصت خدمت‌رسانی به زائران قدردانی و تاکید نمودند که همه تلاش خود را برای ارائه بهترین خدمات به زائران به کار خواهند گرفت .آنان در عین حال نقش واحد و هماهنگ کنندگان پروژه را تحسین کردند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: