برگزاری دوره‌ای در زمینه اصول اجرا و سخنرانی به همت انجمن پیشاهنگی الکفیل

انجمن پیشاهنگی الكفيل وابسته به بخش رسانه آستان قدس عباسی، دوره ‌ای را در زمینه اصول اجرا و سخنرانی در قالب برنامه تربیت مربیان جوان، برای این انجمن برگزار کرد.
نصر عبد الحسين الخفاجی، مربی این دوره از بخش توسعه پایدار گفت:«اهمیت مهارت‌های سخنرانی و اجرا، بر موفقیت هرگونه اجرا یا سخنرانی متکی است و نقش اساسی در تاثیرگذاری بر روی مخاطب و انتقال مفاهیم به بهترین شکل دارد.»
وی گفت:«این دوره چند محور را دربرگرفت که مهم‌ترین آن‌ها این موارد بود: عناصر گفتمان موفق، روش سخنرانی و چه چیزی سخن من را تاثیرگذار می‌کند؟»

شایان ذکر است، انجمن پیشاهنگی الكفيل وابسته به واحد کودکان در بخش رسانه آستان قدس عباسی، در طول سال دوره‌ها و کارگاه‌هایی را برای پرسنل خود در رشته‌های مختلف برگزار می‌کند تا سطح فکری و فرهنگی آن‌ها را ارتقا بخشد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: