Peygamber evladının başı peygamber başının kesildiği yerde… Yezîd, Şam’ın işte şu üç yerine Hz.Huseyn’in (a.s.) mübarek başını astırdı

Rivayetlerin anlattığına göre Yezîd (Allah’ın laneti üzerine olsun) arzusunu gerçekleştirip Hz.İmam Huseyn’in (Allah’ın selâmı üzerine olsun) başını ve beraberindeki dostlarının başlarını gördükten sonra üç yere asılmalarını emretti:

  • - Sarayının kapısına
  • - Şam kapılarına
  • - El-Camî mescidinin kapılarınaHz. Huseyn’in (Allah’ın selâmı üzerine olsun) başını önce üç gün sarayının kapısında direğe astı. Eşi Hind bundan rahatsız olunca Şam’ın kapılarına astı. Sonra nu indirip yattığı eve getirdi. Baş bir gece orada kaldı. O gece Hind uykudan uyanıp o baştan nurların göğün karnına yükseldiğini görünce Yezid’i ondan ayrılmakla tehdit etti. Yezîd de bu tehdit üzerine başı götürüp mesicidinin kapısına veya Şam Camii’nin minaresine astı.

Diğer başlara gelince; önce bir gün sarayın kapısında direklere asılı bir halde kaldılar. Sonra birkaç gün şehir kapılarında asıldılar. Sonra da Emevî Camî’nin kapılarına asıldılar.

El-Mukarrem “Maktel” isimli kitabında şöyle aktarıyor: “Baş meclisten çıkarılıp üç gün sarayda direklere asıldı. Ardından Yezid başların memleketin kapılarına ve Emevî Camii’nin kapılarına asılmasını emretti. Onlara da öyle yaptı.”

“Yezid’in karısı Hind b. Amr b. Suheyl; başı kendi evinin kapısının üstünde, ilahi nurlar saçar ve kanı henüz daha kurumamış bir halde gördü. Ondan güzel kokular geliyordu. O başı bu halde görünce tesettürünü atmış bir halde Yezid’in yanına çat kapı girdi ve şöyle dedi: “Allah Resûlü’nün (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) kızının oğlu’nun başı bizim evimizin kapısında direğe mi asılıyor?!” Yezid yerinden kalkıp karısını örttü ve şöyle dedi: Ona ağla ve inle Hind, Haşimoğulları’nın çığlıklarıyla. Ziyad’ın oğlu acele edip onu öldürdü. Allah da onu öldürsün.”

Hz. Huseyn’in (O’na selâm olsun) başı Hz.Yahya’nın (O’na selâm olsun) başının konulduğu yere asılıyor:

Bakır Şerîf el-Kureşî (Allah O’na rahmet eylesin) “Günahkar Yezîd, Cennet Gençleri’nin Efendisi’nin başıyla oynamaya doyduktan sonra onu Şam Camii’ne; Zekeriyya oğlu Hz.Yahya’nın (O’na selâm olsun) başının daha önce konmuş olduğu yere koydurdu. Baş orada üç gün asılı kaldı.”

Ebil-Fidâ’nın “Takvîm-ul Buldân” isimli kitabında şöyle geçmiştir: “Zekeriyya oğlu Yahya (O’na selâm olsun) öldürüldükten sonra başının Cîrun Kapısı Mescidi isimli bir mescidin kapısına asıldı. Ali oğlu Huseyn’in (O’na selâm olsun) başı da Zekeriyya oğlu Yahya’nın (O’na selâm olsun) başının asıldığı yere asıldı.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: