رگزاری کارگاهی برای امدادگران پزشکی جهت آمادگی شرکت در طرح اربعین آستان قدس عباسی

واحد روابط دانشگاهی و مدارس آستان قدس عباسی با همکاری واحد امور پزشکی و آکادمی امداد و آموزش پزشکی الکفیل کارگاه نظری را برای دانشجویان رشته های پزشکی و پرستاری در سالن القاسم(علیه السلام) برگزار کرد.

این کارگاه به منظور آماده سازی آنها جهت شرکت در طرح بهداشتی آستان قدس عباسی در ایام زیارت اربعین بود که طی روزهای آتی اجرایی خواهد شد.
اسامه عبد الحسن، مسئول واحد امور پزشکی به شبکه الكفيل گفت: این کارگاه آموزشی مختص دانشجویان داوطلب دانشگاه‌ها بود که در طرح بهداشتی آستان قدس عباسی شرکت خواهند کرد.

در این کارگاه چندین محور مطرح شد که مهمترین آنها آشنایی با اهمیت نقش امدادگران و وظایف محول شده به آنها طی انجام وظیفه بود. همچنین طرح ویژه واحد امور پزشکی ارائه شد و داوطلبان از مسئولیت‌هایی که انجام خواهند داد مطلع شدند.

این کارگاه برخی از مسائلی که به رشد مهارت‌های امدادگران کمک می‌کند و آنها را قادر به تعامل با هرگونه وضعیتی می‌نماید، دربر گرفت. به گفته اکرم رسول، مسئول امدادرسانی و آموزش پزشکی در آکادمی الکفیل، در کارگاه امروز اصول امدادهای اولیه برای وضعیت‌های اضطراری و نحوه امداد رسانی به آن یادآوری شد.

در همین راستا، محمود القره غولی، سرپرست فعالیت داوطلبان در واحد امور پزشکی گفت، تیم‌های امداد رسانی آستان قدس عباسی که از میان دانشجویان داوطلب دانشگاه هستند در دو گروه خواهند بود؛ گروهی در پایگاه‌های پزشکی که طی زیارت اربعین گشایش خواهد یافت فعالیت می‌کند و گروهی که به عنوان امدادگر در خودروهای اورژانس کار می‌کند و مسئولیت انتقال بیماران را به نزدیکترین مرکز پزشکی بعد از انجام امدادهای اولیه به عهده دارد. کارگاه امروز به منزله یاد آوری و آماده سازی نهایی آنها برای انجام وظایف خود در ایام اربعین بود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: