آستان مقدس عباسی از موفقیت برنامه خدماتی امنیتی ویژه عاشورای 1435 هـ خبر داد.

عزای طویریج
آقای مهندس بشیر محمد جاسم جانشین تولیت حرم مطهر عباسی از برپائی موفق عزای میلیونی طویریج در قالب برنامه امنیتی خدماتی تنظیم شده از سوی حرمین مطهر کربلا خبر داد.
وی موفقیت برنامه امنیتی خدماتی طراحی شده برای دهه اول محرم را از برکات صاحبان حرمین مطهر کربلا و نتیجه تلاش شبانه روزی دست اندرکاران و هماهنگی قوی بین حرمین مطهر و حکومت محلی کربلا دانست.
وی از بکارگیری تمام توان حرم مطهر عباسی برای تامین خدمات و امنیت زائران عراقی و خارجی همانند سایر زیارتهای میلیونی خبر داد.
این برنامه تا زمان خروج کامل زائران از کربلا ادامه خواهد داشت.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: