چاپ و انتشار سی و نهمین شماره فصلنامه مرکز العمید

مركز بین المللی مطالعات العميد وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی سی و نهمین شماره از مجله بین المللی العميد را که به مقالات و پژوهش‌های انسانی متنوع می پردازد چاپ کرد .

هیات تحریریه مجله گفت، مجلات دانشگاهی در ایجاد معرفت و دانش واقعی و تثبیت فرهنگ تاثیر مهمی دارند و این مجلات محصول قلم‌های علمی دارای ارزش ادبی بالا هستند.

این منبع افزود: پایش آگاهانه متکی بر پیگیری مداوم و نظارت دقیق، در مجلات آکادمیک داوری شده دارای ارزش بیشتری است. زیرا این محدودیت علمی موجب افزودن معیار (بازنگری و ارزیابی) به معیارهای کیفی علمی در آثار نویسندگان می‌شود که کارشناسان و ویراستاران آن را مشخص می‌کنند.

هیات تحریریه مجله ادامه داد: این معیارهای مهم، توانایی علمی را می افزاید که به نویسندگان دانشگاهی اجازه می‌دهد نقدهای علمی و ادبی ارائه داده و از اندیشه های مطرح شده حمایت کرده و مشاوره های با مقبولیت بالا در زمینه اصلاح، تغییر، افزودن و یا حذف مقالات ارجاع داده شده به آنها جهت تبیین دیدگاه ارائه کنند.

این هیات گفت، بخشی که در صدر این شماره مجله قرار گرفته تحت عنوان: (قِراءاتٌ في صَوْتيَّاتِ القرآنِ الكريمِ: بررسی آواهای قرآن کریم) می باشد که مرتبط با مفاهیم صوت‌های قرآن کریم است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: