Müminlerin Emîri’nin (a.s.) Allah Resûlü’nün (s) yerine yatması… Unutulmaz menkıbenin hatırası üzerine…

Siyer kitaplarının yazarları şu hadiseyi aktarmıştır: Hz.Cebrail (O’na selâm olsun) Allah Resûlü’ne (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) inerek Yüce Allah’ın (Azze ve Celle) ona Medîne’ye hicreti emrettiğini bildirdi. Bunun üzerine Allah Resûlü (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) Müminlerin Emîri’ni (O’na selâm olsun) çağırıp bunu anlattı ve şöyle buyurdu: "‘Allah (Azze ve Celle) bana; yatağımda yatmanı emretmeyi bana emretmiştir. Çünkü sen yatağımda geceyi geçirirsen benim izim gizlenecektir. Peki, sen ne yapacaksın?”

Bu gece Allah Resûlü’nün (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) tebliğ vazifesinin başlangıcından 13 sene sonra Rebîülevvel ayının ilk gecesiydi.

Müminlerin Emîri (Allah’ın salât ve selâmı üzerlerine olsun) şöyle buyurdu:

“Ben geceyi (yatağında) geçirirsem sen selâmette olacak mısın ey Allah’ın peygamberi?”

Allah Resûlü (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) “Evet” diye buyurdu.

Müminlerin Emîri (Allah’ın selâmı üzerine olsun) bu cevâbı duyunca gülümseyip mutlu oldu ve şükür secdesi yaptı.

İşte o gece Müminlerin Emîri Hz.İmam Ali (Allah’ın selâmı üzerine olsun) bütün geceyi Hz.Peygamber’in (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) yatağında uyuyarak geçirdi. Dışarıda hepsi birden komplo kuran ve onu öldürmeyi bekleyen kılıçlara hiç aldırış etmeden.

Kureyşliler hain komplolarını uygulamak için hazırlandılar. Yatakta yatanın Allah Resûlü (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) olduğunundan hiçbir kuşkuları kalmamıştı. Öldürmek için onu uyandırınca yatakta yatanın Hz.İmam Ali (Allah’ın selâmı üzerine olsun) olduğunu farkedince Müminlerin Emîri’ni (Allah’ın selâmı üzerine olsun) bırakıp Allah Resûlü’nü (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) aramak için dağıldılar.

Allah Resûlü (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) hicretini tamamlamadan önce Müminlerin Emîri Hz.İmam Ali’ye (Allah’ın selâmı üzerine olsun) haber saldı. O’na Mekke’ye gidip şöyle nida etmeisni emretti: ‘Her kimin Muhammed’in nezdinde bir emaneti kalmışsa gelsin emanetini verelim!’

Hz.Peygamber (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) Medîne-i Münevvere’ye yerleşince Müminlerin Emîri hz.Ali’ye (Allah’ın selâmı üzerine olsun) bir mektup yazıp kendisine doğru gelmesini emretti.

Fahr-ı Razî “Tefsir-i Kebîr” isimli eserinde Yüce Allah’ın kitabında geçen “İnsanlardan öylesi de vardır ki, kendisini Allah’ın hoşnutluğunu kazanmaya adamıştır. Allah, kullarına çok şefkatlidir.” ayet-i kerîmesinin (Bakara 207) nüzul sebebi ile ilgili olarak şunları söylemiştir: “Ebu Talib oğlu Ali hakkında, Allah Resûlü’nün (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin)mağaraya doğru çıktığı gece yatağında yattığı vakit nazil olmuştur.”

“(Rivayette şöyle deniyor) Ali, Allah Resûlü’nün (Allah-u Teâlâ Onlar’a ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) yatağında uyuyunca başında Cebrail ve ayak tarafında da Mikail durdu. Cebrail ‘Ne mutlu, ne mutlu sana… Kim senin gibi ki, ey Ebu Talib’in oğlu! Allah, meleklerine karşı seninle övünüyor!’ dedi ve sonra da ‘İnsanlardan öylesi de vardır ki, kendisini Allah’ın hoşnutluğunu kazanmaya adamıştır. Allah, kullarına çok şefkatlidir.’ ayeti nazil oldu.”

Müminlerin Emîri Hz.Ali’nin Allah Resûlü’nün (Allah-u Teâlâ Onlar’a ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) yatağında geceyi geçirerek kendini tehlikeye seve seve atması hadisesi; işte bu yüzden sıradan bir hadise değildir. Böylesi bir eylemde bulunabilmek, bunun gibi bir kararı alıp seve seve atılmak; çok büyük bir cesaret gerektiriyordu. Zira dışarıda kesin ölüm onu bekliyordu. Kureyşli müşrikler hep birlikte suikast düzenlemeyi ve hem İslam’ı hem de Hz.Peygamber’in (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) varlığını o gece bitirmeyi kararlaştırmıştı. Ancak Allah Resûlü (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) o gece ‘Önlerine ve arkalarına sed çekmişizdir. Gözlerini perdelediğimizden artık göremezler.’ (Yasin 9) ayetini okuyunca müşrikler yanlarından geçip gittiğini göremedi ve Müminlerin Emîri (Allah’ın selâmı üzerine olsun) o geceyi onun yatağında geçirdiği için tüm gece boyunca onun yokluğunu fark edemedi…
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: