چاپ کتاب (الفيسبوك: الوطن البديل للشباب؛ فیسبوک وطن جایگزین برای جوانان) به همت آستان قدس عباسی

مرکز اسلامی مطالعات استراتژیک وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی به تازگی کتاب (الفيسبوك الوطن البديل للشباب:فیسبوک وطن جایگزین برای جوانان) تالیف محقق علی لفته العیساوی را منتشر کرد.

این اثر از آثار جدید مرکز به شمار می‌رود که به منظور بررسی مهمترین نهادها، اشخاص، پروژه ها و کارهایی منتشر شده که در غرب‌زدگی امت اسلام و سلب هویت دینی آن سهیم است خواه به صورت مستقیم یا تحت پوشش تبلیغات فریبکارانه نظیر ادبیات، هنر، پیشرفت، تمدن و نیز تبلیغات و سبک‌های دروغین باشد که موجودیت امت را به شکل نرم و آرام نابود و هویت‌ و فرهنگ آن را با هویت‌ها و فرهنگ‌های بیگانه جایگزین می‌کند.

پژوهش جدید تحت عنوان (الفيسبوك: الوطن البديل للشباب) از پژوهش‌های مرتبط با نفوذ جهانی شدن به جوامع اسلامی محافظه کار ما است. رسانه های اجتماعی موجب ایجاد تغییر بزرگی در الگوهای زندگی افراد و فرهنگ‌های آنها در گروه‌های سنی مختلف به‌ویژه نسل‌های جدید جوانان شدند. فیسبوک گسترده ترین و محبوب‌ترین آنهاست.

بنابراین، این پژوهش تلاش کرد تا تاثیر آن را بر رفتار جوانان و میزان تعاملشان با این ابزار کشف کند. زیرا آنها بیشترین استفاده را از فیسبوک دارند که بیماری‌های عصر همچون اعتیاد، افسردگی، عصیان علیه دین و ​​ارزش‌های اجتماعی، افت تحصیلی، و نیز کسب عادات و ارزش‌های منفی را به دنبال داشته است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: