چاپ جلد اول کتاب (القرآن والمستشرقون) به همت آستان قدس عباسی

مرکز اسلامی مطالعات استراتژیک وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی جلد اول كتاب (القرآن والمستشرقون.. دراساتٌ نقديّة لمباني المستشرقين حول القرآن الكريم: قرآن و شرق شناسان.. مطالعات نقدی اصول شرق شناسان درباره قرآن کریم) را منتشر کرد.


هاشم الميلانی، رئیس مرکز یاد شده در مصاحبه با شبکه الكفيل گفت: این کتاب یازدهم از مجموعه قرآن در مطالعات غربی است که این مرکز برای رفع و نقد بسیاری از شبهات شرق شناسان یا غرب شناسان پیرامون قرآن کریم منتشر کرده است تا قرآن کریم پیام آسمانی برای هدایت اهل زمین و شریعت آنها در عبور از زندگانی دنیوی به سمت زندگی واقعی باشد.

المیلانی افزود: فصول و پژوهش‌های این کتاب مطابق شرح ذیل است.

فصل اول: شرق شناسان و وحی
فصل دوم: شرق شناسان و جمع آوری قرآن
فصل سوم: شرق شناسان و متن قرآن

وی در پایان از همه محققان شرکت کننده و کلیه اشخاصی که در ویرایش و بخش‌بندی آن نقش داشتند کمال تشکر و قدردانی را بجا آورد.

جهت اطلاع از نسخه اینترنتی کتاب «اینجا»کلیک کنید و برای تهیه آن امکان بازدید از نمایشگاه دائمی کتاب در بین الحرمین یا نمایشگاه کتاب آستان قدس عباسی در استان نجف مهیا است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: