آمادگی‌ها برای برگزاری کنفرانس بین المللی دانشگاه العمید در حوزه علوم پزشکی

ریاست دانشگاه العمید نشست گسترده‌ای را با اعضای کمیته های علمی و مقدماتی در خصوص دومین کنفرانس بین المللی علوم پزشکی برگزار کرد.

در این نشست یک سری از امور علمی و اداری ویژه کنفرانس که قرار است ۲۶-۲۷ آبان برگزار شود مورد بررسی قرار گرفت.

این نشست به ریاست موید الغزالی، رئیس دانشگاه و با حضور معاونان ایشان و سایر مدیران بخش‌ها برگزار شد.

طی نشست مذکور برخی تمهیدات نهایی ویژه کنفرانس انجام شد و توافقاتی بر سر تکمیل دریافت مقالات علمی،بررسی آنها و تعیین مجلات علمی که به انتشار این مقالات می پردازند صورت گرفت.


این کمیته ها برای استقبال از مهمانان شرکت کننده در کنفرانس، تعیین روسای جلسات علمی در آن، تکمیل فراخوان‌های حضور برای ادارات و نهادهای ذیربط، هماهنگی با شرکت‌های پزشکی اسپانسر جهت برگزاری نمایشگا‌های خود در سالن‌های دانشگاه طی برگزاری کنفرانس تقسیم‌بندی شدند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: