برگزاری دوره توسعه مهارت‌های کامپیوتر برای کارکنان آستان قدس عباسی

بخش توسعه پایدار آستان قدس عباسی دوره توسعه مهارت‌های کامپیوتر را برای کارکنان آستان قدس عباسی برگزار کرد.

این دوره آموزش مهارت‌های اساسی در برنامه های اکسل را دربرگرفت و روزانه سه ساعت به مدت چهار روز برگزار شد.

در این دوره، شرکت کنندگان با برنامه های اصلی، نحوه وارد نمودن اطلاعات، استفاده از معادلات برنامه، ایجاد، حفظ و نگهداری و چاپ داده ها را فرا گرفتند.

این دوره با دو آزمون تئوری و عملی جهت سنجش میزان بهره‌ای که شرکت کنندگان کسب نمودند پایان یافت.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: