تداوم برگزاری آزمون‌های دوره‌ای حافظان در مرکز القرآن الكريم واحد نجف

مرکز القرآن الکریم در نجف برگزاری آزمون‌های دوره‌ای برای دانشجویان رشته حفظ قرآن مجید را ادامه می‌دهد بطوریکه آزمونی با مشارکت صد حافظ برگزار کرد.
این آزمون دوره‌ای با هدف اطلاع از سطح دانشجویان حافظ و آمادگی آنها به بهترین نحو برای شرکت در مسابقات کشوری و بین المللی است.

جمعی از بهترین اساتید متخصص که حافظان را از آغاز پروژه حفظ همراهی کردند بر آنها نظارت دارند.

مرکز القرآن الکریم در نجف فعالیت‌های قرآنی بسیاری را علاوه بر دوره های قرآنی مستمر در استان برگزار می‌کند. هدف این مرکز نشر علوم قرآن و مشارکت در تربیت جامعه قرآنی اثرگذار در همه زمینه های قرآنی است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: