Hz.Zeyneb-i Kübra’nın (a.s.) Zarîh-i Şerîfi’nin yapım çalışmalarında önemli ilerleme

Hz.Zeyneb-i Kübra’nın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) mübarek türbesine ait Zarîh-i Şerîf’in yapımında önemli bir ilerleme daha kat edildi. Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Zarîh Pencerelikleri ve Kapıları Üretimi Bölümü tarafından gerçekleştirilen yeni zarîh-i şerîfin yapım çalışmaları; son dönemde artan bir ivmeye sahne oldu. Ahşap ve metal parçaların takılmasının tamamlanmasıyla birlikte yavaş yavaş hatları belirmeye başlayan yeni Zarîh-i Şerîf; tasarım ve planlardaki kriterleri de aşan özenli uygulamasıyla bir başyapıt olacağının sinyallerini veriyor.

Zarîh Pencerelikleri ve Kapıları Üretimi Bölümü Başkanı Seyyid Nazım el-Gurabî konuyla ilgili olarak Uluslararası El-Kefîl Ağı’yla şunları paylaştı: “Çalışmalarımız iki doğrultu üzerinden ilerlemektedir. Bunların ilki ahşap kısımların yapımıdır. Bu kapsamda Zarîh’in üstünün dış kısmı ve iç süslemeleri yapılmaktadır. Ahşap iskeletin yapımının bütünüyle tamamlanmasının ardından bu çalışmalara başlanmıştır. İkinci doğrultu ise Zarîh-i Şerîf’in metal parçalarının yapımıdır. Bu çalışmalar da planlandığı şekilde ilerlemektedir.”

“Zarîh-i Şerîf’in yapımı tamamlanan ya da tamamlanmak üzere olan en önemli metal parçalardan bazıları şunlardır:

  • - Kur’an-i Kerîm ayetlerinin yer aldığı metal şeritlerdir. Bu şeritler bakırdan yapılmış olup üzerine Hüsn-ü hat sanatıyla Dehr/İnsan sûresi yazılmıştır. Bu şeridin yapımı tamamlanmış, sadece altın ile kaplaması kalmıştır.
  • - Süslemeli “Efriz”. “Kulevî” olarak da adlandırılan bu parça; Zarîh-i Şerîf’in üstünde yer alan Kur’an-i Kerîm yazısı ile şiir yazısının arasında yer almaktadır. Her biri S harfi şeklinde olan 14 adet parçadan oluşan bu kısım üzeirndeki tüm bitki biçimli süslemeler elle yapılmıştır. Bu süslemelerin tasarımları yapılırken Hz.Ebulfazl Abbas’ın ve Hz.Zeyneb-i Kübra’nın (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) zarîhlerinde yer alan süsleme ve desenlerden esinlenilmiştir. Bu kısmın yapımı tümüyle tamamlanmış, geriye sadece altın ile kaplanması kalmıştır.
  • - Zeyneb-i Kübra’nın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) özel ziyaret duasının Hüsn-ü Hat sanatıyla yazılı olduğu özel parça. Bu parçanın yapımı tümüyle tamamlanmış, geriye sadece altın kaplama işi kalmıştır.
  • - Şair Ali es-Saffar el-Kerbelâî’nin kasîdesinin yazılı olduğu şiir kitabesi. “Hidayetin kızı Zeyneb’dir O…. Erdemlerin ve cömertliğin deryasıdır O” diye başlayan bu şiirin yer aldığı şeridin yapımı da aynı şekilde tümüyle tamamlanmış olup geriye sadece altın kaplama işi kalmıştır.

“Yapımı devam eden çalışmalardan biri de ‘Dehne’ olarak adlandırılan parmaklıklardır. Bu parmaklıkların yapımı yapım açısından büyük bir dönüşüm sayılmaktadır. Çünkü bu parçalar, süsleri ve desenleri elle yapıldığından yapımlarında ve uygulanmalarında son derece özene ihtiyaç vardır.”“Saydıklarımıza ek olarak devam eden başka çalışmalar da vardır. Zarîh’in köşe, orta ve alt direkleri ile Zarîh’I çevreleyen süs işleri gibi. Önümüzdeki günlerde yapımı tamamlanan parçalar ahşap iskelete monte edilecektir. Çalışmalar planlandığı şekilde ilerlemektedir. Yüce Allah’ın izniyle tüm parçalar birbirinin peşi sıra tamamlanacaktır. Bölümümüzde çalışan hünerli zanaatkârlarımız bu projenin tamamlanması için var güçleriyle gayret sarf edeceklerdir. Böylelikle proje tamamlandığında Nübüvvet Hanedânı Ehlibeyt (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) hizmetkârı ve aşığı Iraklıların imzasını taşıyan diğer başarılı projelere bir yenisi daha eklenmiş olacaktır.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: