پایان پنجمین دوره فرهنگی بخش امور دینی آستان قدس عباسی

واحد ارشاد دینی وابسته به بخش امور دینی آستان قدس عباسی پنجمین دوره از سری دوره های فرهنگی و ارشادی ویژه کارکنان آستان را خاتمه داد.

محمد الموسوی، مسئول واحد مذکور به شبکه الكفيل گفت: این دوره ها که با محورهای متعددی برگزار می‌شود با هدف افزایش سطح دینی و فرهنگی کارکنان است.

وی ادامه داد: این دوره ۵ ساعت و به مدت ۱۵ روز ادامه یافت و طبق برنامه زمانی همه بخش‌های آستان را در برمی‌گیرد تا بیشترین تعداد کارکنان را شامل شود.

مظهر الحسينی، مدرس این دوره گفت: در این دوره بر اساس برنامه ویژه ای موضوعات فقهی و عقیدتی، مفاهیم و دروس اخلاقی که کارکنان باید نسبت به آن آگاهی داشته باشند، ارائه شد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: