حضور دائمی مجله«رياض الزهرا» در نمایشگاه‌های کتاب

آثار آستان قدس عباسی از ویژگی تنوع و جامع بودن مباحث برخوردار هستند و مخاطبان آنها همه در نمایشگاه‌های داخلی و بین المللی از همه اقشار جامعه هستند.

مجله رياض الزهرا (عليها السلام) چاپ مرکز بانوان ام البنين (عليها السلام) حضور دائمی در نمایشگاه‌های کتاب دارد و به دلیل تنوع مباحث و مطالعات با استقبال روبه رو می‌شود و حضور خود را در نمایشگاه بین المللی کتاب نجف گسترش داده است.

بازدیدکنندگان نمایشگاه موضوعات معرفتی و فکری مورد سلیقه خود را در این مجله یافتند که عناوین آن درباره امور زن مسلمان بود.
هدف از این مباحث ارتقای سطح دینی و فرهنگی آنها بوده و دارای سبک مدرنیته نزدیک به واقعیت و بدور از پیچیدگی و تئوری کسالت آور است. همچنین راهکارهایی را برای حل مشکلات بانوان ارائه می‌کند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: