چاپ شماره نهم مجله (القرآن والاستشراق المعاصر)

مرکز اسلامی مطالعات استراتژیک وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی شماره نهم مجله (القرآن والاستشراق المعاصر) را منتشر کرد.

این شماره مجله ارائه بسیاری از آثار درباره مسائل شرق شناسی و نیز مقالاتی در این زمینه را شامل شد. همچنین به مهمترین تالیفات قرآنی «پی یر لوری»، شرق شناس معاصر فرانسوی و پژوهشگر متخصص در علوم اسلامی، تفسیر قرآن، زبان و ادبیات عربی و علوم سیاسی پرداخته است.

بخش مقالات این مجله به چکیده مقالات وارده در مجله نوزدهم مطالعات قرآن و حدیث البیان و مجله بیست و سوم مطالعات قرآنی در جلد جدید پرداخته است.

در بخش اخبار نیز این مجله پروژه هایی را درباره قرآن کریم برای افرادی که خواهان مشارکت هستند ذکر کرده است از جمله؛ کنفرانس علمی درباره جریانهای باطنی در فهم قرآن کریم که سال ۲۰۲۲ در ژنو‌ برگزار خواهد شد، دعوت برای مشارکت در شماره خاصی از مجله الادیان تحت عنوان: "مناهج جديدة للتأويل القرآنيّ في العالم الإسلاميّ: رویکردهای نوین تفسیر قرآن در جهان اسلام”؛ بورسیه دکترا در زمینه مطالعات قرآنی تحت عنوان: الحواريّون في التفسير الإسلاميّ: حواریون در تفسیراسلامی.

این مجله از همه مطالعات، گزارش‌ها و اخبار مرتبط با شرق شناسی معاصر درباره قرآن کریم استقبال می‌کند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: