El-Amîd (Al-Ameed) Üniversitesi’nden Klinik Biyokimya branşında yeni eser

El-Amîd (Al-Ameed) Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Müeyyed İmran el-Gazalî, İngilizce dilindeki beşinci kitabının telifini tamamladı. Klinik Biyokimya branşına dair soru cevapları ele alan ve ilk cildi yayınlanan "Clinical Biochemistry: Question and Answer" isimli kitabın ISBN numarası da 978-99-2294-301-5 oldu.

519 soruyu ve 71 vaka çalışmasını ele alan kitapta konmuş olan tanılar ve analizleri ele alınıyor. Kitap şu dört bölümden oluşuyor:

Birinci bölüm: Klinik laboratuarda genel konseptler (General Concepts in Clinical Laboratory)

İkinci bölüm: Asit – baz dengesi ve bozuklukları (Acid -Base Balance and Disorder)

Üçüncü bölüm: Karaciğer fonksiyonu testi ve bozuklukları (Liver Function Tests and Disorders)

Dördüncü bölüm: Böbrek fonksiyonu testi ve bozuklukları (Renal Function Tests and Disorders)

Tıp, eczacılık, diş hekimliği, biyoteknolojiler, veterinerlik, patoloji, eğitim, tarım ve hemşirelik fakültelerinde temel aşamada öğrenim gören öğrencilere yönelik yazılan kitap; yalın ve kolay akılda kalan anlatımıyla ön plana çıkıyor. Öğrencilere sınavlarına hazırlıkta yardımcı olan kitap; okurların öğrenim gördükleri fakültelerin müfredatlarını ve biyokimyada yaşanan modern gelişmeler göz önüne alarak hazırlandı.

El-Amîd Üniversitesi tarafından yayınlanan ilk eser olan bu kitap; Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin, Irak Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı’nın, Mukaddes Türbe bünyesindeki Eğitim ve Yükseköğretim Kurulu’nunu ve El-Amîd Üniversitesi’nin logolarını taşıyan ilk yayın oldu.

Kitabı edinmek isteyenler El-Amîd Üniversitesi’nin Merkez Kütüphanesi’nden bir nüshasını edinebilirler. El-Amîd Üniversitesi’nin Merkez Kütüphanesi binası Kerbela – Necef yolu üzerindeki 1238 numaralı direğin karşısında yer almaktadır.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: