پایان مشارکت آستان قدس عباسی در نمایشگاه بین المللی کتاب نجف

حضور آستان قدس عباسی در اولین نمایشگاه کتاب نجف که تحت عنوان (النجف حضارةٌ وكتاب: نجف تمدن است و‌کتاب) به پایان رسید. این نمایشگاه ده روز ادامه داشت و ۱۴ کشور عربی و خارجی و ۲۰۰ انتشارات با بیش از ۲۵۰ هزار عنوان کتاب در آن شرکت کردند.

غرفه آستان که به نمایندگی بخش امور فکری و فرهنگی و بخش امور معارف اسلامی و انسانی برپا شد کتبی حاوی عناوین (دینی، فکری، فرهنگی، دانشگاهی، تاریخی، فلسفی، قرآنی، کودکن و فرهنگ زنان) را به نمایش گذاشت.

تعداد آثار غرفه ۴۵۰ اثر متنوع شامل مجله، کتاب، دایرة المعارف و غیره بود.

رئیس بخش امور دینی و فکری در مصاحبه با شبکه الکفیل گفت، این نمایشگاه با حضور متمایز و واکنش‌های مثبتی روبه رو شد که نمایانگر موفقیت آن به دلیل آثار عرضه شده است.

وی گفت، حضور آستان در این نمایشگاه که بزرگترین پدیده بین المللی فرهنگی در شهر نجف است از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این نمایشگاه هزاران تن از اندیشمندان، نویسندگان، پژوهشگران و ناشران کشورهای عربی و خارجی شرکت کردند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: