برپایی جلسات روانشناسی ویژه دانشجویان مرکز خطابه حسینی

واحد خطابه حسینی بانوان در آستان قدس عباسی برگزاری دوره های روانشناسی برای دانشجویان مرکز خطابه حسینی بانوان را با همکاری مرکز فرهنگ خانواده آغاز کرد.

این دوره ها به صورت هفتگی در سالن مرکز الصدّيقه الطاهره (عليها السلام) برگزار می‌شود.


تغريد التميمی، معاون مسئول واحد خطابه حسینی بانوان گفت: این دوره ها با توجه به اهمیت روانشناسی در رشد مهارت‌های دانشجویان و افزایش فهم و درک آنها برگزار می‌شود.

وی ادامه داد، مرکز فرهنگ خانواده در آستان قدس عباسی آماده سازی برنامه این دوره ها و برپایی جلسات آن را به عهده گرفته است.
التمیمی گفت: این جلسات گام‌ها و اسرار موفقیت و موضوعات مهم بسیاری را بررسی خواهند کرد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: