برگزاری دوره مهارت‌های برنامه ریزی برای کارکنان آستان قدس عباسی

بخش توسعه پایدار آستان قدس عباسی دوره‌ای را در زمینه مهارت‌های برنامه ریزی برای گروهی از کارکنان آستان با هدف ارتقای عملکرد شغلی آنها برگزار کرد.

محمد حسن جابر، رئیس بخش توسعه پایدار گفت، به منظور ارتقای توانمندی کارکنان این بخش و نیز ایجاد طرحی که مدلی برای طرح‌های آتی سایر بخش‌ها باشد، دوره مهارت‌های برنامه ریزی برای کارکنان برگزار شد.

وی ادامه داد: زیرا این مهارت برای اشخاص و نهادها به شکل یکسان از اهمیت برخوردار است و مهمترین محورهای برنامه ریزی اعم از چارچوب‌های تئوری و مفاهیم تا اقدامات و برنامه های عملی را دربر می‌گیرد.

رئیس بخش توسعه پایدار عنوان کرد: ما در این دوره ها مایل هستیم تا هرآنچه در سطح فعالیت نهادها تازه و جدید است را ارائه کنیم تا در عملکرد شغلی به مراتب پیشرفته دست پیدا کنیم.

وی گفت، این دوره یکی از مجموعه دوره های برگزار شده توسط بخش بر اساس طرح سالانه آن است که روزانه دو‌ ساعت و به مدت پنج روز ادامه دارد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: