نشست‌های مستمر آستان قدس عباسی برای بررسی طرح‌های آموزشی و پرورشی

اداره آموزش عالی آستان قدس عباسی مجموعه نشست‌های گسترده‌ای را با حضور کارکنان اداری و هماهنگ کننده و کمیته های اجرایی مجموعه مدارس العمید برای گفت و گو درباره طرح‌های آموزشی و پرورشی که قرار است در سال تحصیلی جدید اجرا شود برگزار کرد.

احمد صبيح الكعبی، رئیس اداره مذکور گفت، این بخش طرح جامعی را برای سال تحصیلی کنونی (۲۰۲۱ – ۲۰۲۲) آماده کرده که به منظور ارتقای سطح آموزش و پرورش با بکارگیری بهترین روش‌ها و ساز و کارها است.

وی ادامه داد: به منظور پیگیری مکانیزم‌های اجرای این طرح‌ها، اداره آموزش عالی پیگیری این ساز و کارها و گفت و گو درباره آنها را آغاز کرد. از بخش‌های مهمی که به آن توجه نشان داد بخش اداری و طرف‌های پشتیبان آن و کمیته های هماهنگ کننده و اجرایی است.


وی در خاتمه گفت، این نشست‌ها به منظور تعمیق مفهوم نوآوری از طریق برنامه‌ریزی و اقدام مشترک و حفظ تجربه پیشگامانه مدارس مجموعه آموزشی العمید است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: