دوره قرآنی بانوان در رشته احکام وقف و ابتدا

مرکز قرآن الكريم بانوان وابسته به آستان قدس عباسی در نجف دوره تخصصی را در زمینه احکام وقف و ابتدا برگزار کرد.

این دوره قرآنی ویژه گروهی از کارکنان مرکز به منظور ارتقای سطح آنها در زمینه قرائت و افزایش سطح درک آنها در این رشته بود‌.

منار الجبوری، مسئول این مرکز به شبکه الكفيل گفت، این دوره یکی از دوره هایی است که مرکز برای کارکنان خود در رشته های مختلف قرآنی اختصاص داده و در افزایش مهارت‌های قرآنی آنها سهیم است و بدون شک بازتاب مثبتی برای آنها به جای می‌گذارد.

وی ادامه داد: این مرکز در نظر دارد دوره های تخصصی را برای کادر اداری و اساتید خود بر اساس رشته آنها برپا کند و دوره وقف و ابتدا اولین جلسه از این مجموعه می باشد که محورهای متعددی را در بر خواهد گرفت. همچون در این دوره اهمیت و اهداف وقف و ابتدا در تلاوت، انواع و علامات آن و ارائه نمونه هایی از تلاوت‌های برخی از قاریان بیان خواهد شد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: