برگزاری اولین مسابقه قرآنی برای نابینایان در عراق

بخش مطالعات قرآنی وابسته به دانشگاه مجازی دخترانه ام البنین (علیها السلام) در آستان قدس عباسی مسابقه قرآنی (ذوات الهمم) درباره حفظ موضوعی قرآن کریم را ویژه بانوان نابینا برگزار کرد که اولین مسابقه از نوع خود در سطح عراق به شمار می‌رود.

علی البياتی، رئیس بخش مذکور به شبکه الكفيل گفت: این مسابقه با حمایت متولی شرعی آستان قدس عباسی برگزار شده و از اهمیت بسیاری در زندگی اجتماعی فرد مسلمان به ویژه افرادی که به دلیل مشغولیت یا عدم توانایی امکان حفظ کامل قرآن کریم را ندارند برخوردار است.

البیاتی گفت، این مسابقه متناسب با این قشر و تحت نظارت کمیته داوری تخصصی آماده شده و گروهی از خواهران نابینا از استان‌های مختلف عراق در آن شرکت کردند.
به گفته وی، این مسابقه از طریق نرم افزار (Google meet) و با مشارکت موسسه قرآنی الكفيف و کمیته داوری تخصصی در زمینه حفظ موضوعی برگزار شد.

البیاتی گفت، نتایج مسابقه به شرح ذیل است:
رتبه اول: رقیه ادیب/ بغداد.
رتبه دوم: آيه عماد/ ديالى.
رتبه سوم: آيات ضياء/ بغداد.
رتبه چهارم: فاطمه محمد/ بصره.
رتبه پنجم: حنان مفتن/ بصره.

شایان ذکر است، این مسابقه دومین مسابقه‌ای است که بخش مطالعات قرآنی در زمینه حفظ موضوعی قرآن کریم و با هدف آشنایی با مفاهیم قرآنی همچون عقاید، احکام عملی و اخلاق برگزار می‌کند و از طریق آن از شرکت‌کنندگان می‌خواهد تا آیات مرتبط با آن مفاهیم را حفظ نمایند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: