تحسین پروژه های صنعتی و کشاورزی آستان قدس عباسی از سوی هیات وزارت کشاورزی عراق

هیاتی از وزارت کشاورزی عراق از برخی پروژه های صنعتی و زراعی آستان قدس عباسی به منظور اطلاع از پیشرفت حاصل شده در خطوط تولید آن، تکنولوژی‌های جدید و پیشرفته و اقدامات صورت گرفته در جهت حمایت از تولید داخلی و اقتصاد ملی بازدید کرد.


هیات مذکور به ریاست سرمد محمد مجيد، مشاور حقوقی وزارت کشاورزی در ابتدا از شرکت فناوری کشاورزی نوین«خير الجود» بازدید کرد و از فعالیت‌های آن در تولید کودهای مناسب خاک عراق مطلع شد.

سپس این هیات از انتشارات الکفیل و کارخانه تولید آب بهداشتی الكفيل بازدید کرد و از خطوط تولید دو تاسیسات مهم صنعتی آگاه شد.
در پایان بازدید از پروژه های آستان قدس عباسی، هیات بازدید کننده این پروژه ها را که در تقویت تولید ملی و احیای بخش اقتصادی استان به ویژه حمایت از تولیدات کشاورزی و صنعتی داخلی سهیم بوده تحسین کرد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: