Mukaddes Hz.Abbas (a.s.) Türbesi Medya Bölümü’nden Veri Güvenliği ve Elektronik Şantaj konulu kurs

Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Medya Bölümü veri güvenliği ve elektronik şantaj konulu bir kurs düzenledi. Dijital güvenlik konusunda uzman akademisyenler ve Irak Milli Güvenlik Teşkilatı’ndan subaylar tarafından verilen kursa Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Yönetim Kurulu Üyeleri, Bölüm Başkanları, Şube Sorumluları ve bazı üyeleri katıldı.

Medya Bölümü’ne bağlı Medya Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen kurs; aslında günümüzde bu alana duyulan ihtiyaçtan doğan bir etkinlik. Bilindiği gibi sosyal haberleşme programlarının da kullanıcılarının da yaygınlaşmasından kaynaklanan bazı zararlar ve dijital güvenlik konusunda bilinçlenme gitgide büyüyen bir ihtiyaç haline gelmiş durumda. Hem bu konularda hem de elektronik ortamda yapılan şantajların toplumsal barışı tehdit eden etkileri konusunda bilinçlendirmeyi arttırmak isteyen Medya Eğitim Merkezi bu yüzden de haberimizin konusu olan kursu düzenledi.

Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Medya Bölümü Başkan Yardımcısı Ali Bedrî konuyla ilgili olarak Uluslararası El-Kefîl Ağı’yla şunları paylaştı: “Bu kurs şu konuları baz alacak olan bir kurslar serisinin ilk halkası olacaktır. Bilindiği gibi Irak toplumunda (haberimizin konusu olan dijital güvenliğe dair meseleler) artık toplum içerisinde yavaş yavaş belirmeye başlayan meselelerden sayılmaktadır. Kurslarımızda veri güvenliği ve bireylerin şahsi sanal güvenliği konusuna odaklanacağız. Bunların akabinde de hem üyelerin hem de toplumun güvenliğine katkı sağlamak için Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin tüm üyelerini kapsayan birçok çalıştay ve seminer yapacağız. Birçokları bu konunun tehlikelerinden bihaber olduğu için veri güvenliği kültürünü yaymak istiyoruz. Zira bu bihaber olma; toplumu kasıp kavuran ve ailenin de bireylerin de varlığını tehdit eder hale gelmiştir.”

“Kursta birçok konu işlenmiş olup en önemlileri şunlardır: Elektronik suç tipleri, sanal korsanlık ve elektronik şantaja karşı korunma yöntemleri, BOT’lara ve dezenformasyona karşı korunma, sosyal haberleşme sitelerinin kullanımında bilinçlendirme, bu kültürün yaygınlaştırılması, ailenin toplumun yetiştirilmesindeki rolü, çocukların başına gelen şantaj gibi sorunların önüne geçmek için ebeveynler ile çocuklarının arasında dürüstlük ve diyaloğa sağlıklı ilişki inşa etme.”

“Böylesi kursları düzenleyerek kursiyerleri sanal şantaj olgusuna karşı koruyabilmeyi ümit ediyoruz. Zira teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte bu olgu geniş çaplı bir biçimde yaygınlaştığından kişileri verilerini veşahsi hesaplarını koruma ve buna dair yöntemler konusunda bilinçlendirmek istiyoruz.”

Kurs Eğitmeni ve Babil Polis Müdürlüğü Eğitimve Güvenlikte Gelişim Bölümü Müdür Muhammed eş-Şimmerî konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Bu kurs, Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin iyi bir girişimi ve jesti olmuştur. Zira bu konu hem tehlikeli hem de önemli bir konudur. Kurs boyunca kursiyerleri etraflarını saran tehlike konusunda bilinçlendirmeye ve sağlıklı bilgileri onara aktarmaya çalıştık. Eleştiri, analiz, ayrım ve eleme süzgecinden geçirmek suretiyle (elektronik ortamdaki) davranışlarının boyutları ve sonuçları konusunda uyanık olmalarını sağlamak için çabaladık. Verdiğimiz bilgilerle yıkıcı düşünce, tavır ve davranışlara karşı kendilerini nasıl koruyacaklarını öğretmeya çalıştık.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: