ارائه سند همکاری آستان قدس عباسی و دانشگاه کوفه برای اجرای فعالیت‌های قرآنی

مرکز قرآن الکریم در نجف اشرف وابسته به آستان قدس عباسی سند همکاری و اقدام مشترک با دانشگاه کوفه برای اجرای فعالیت‌ها و برنامه های قرآنی در این دانشگاه را ارائه کرد.

این امر در جریان دیدار رئیس مرکز با ریاست دانشگاه کوفه صورت گرفت.

ارائه سند مذکور در راستای تلاش‌ها برای زمینه سازی به منظور اقدام قرآنی موفق در دانشگاه‌ها و تقویت پروژه های قرآنی پیشین و اقدامات موفقیت آمیزی است که نتایج خوبی را در حوزه قرآنی در سطح دانشگاه به دنبال داشته است‌.
در این دیدار، طرفین درباره مجموعه‌ای از برنامه های قرانی مختلف شامل نشست‌ها، مسابقات، و دوره‌های قرآنی که امکان برگزاری آنها در دانشگاه وجود دارد گفتگو کردند.

مهند الميالی، رئیس این مرکز به شبکه الکفیل گفت، هدف از این سند فعالیت قرآنی در داخل دانشگاه‌ها و مراکز است که موجب توسعه استعدادهای جوانان و رشد دانش قرآنی آنها در سطح دینی و اجتماعی می‌شود.

وی ادامه داد: این سند فعالیت‌های مهمی را در برگرفته که مهمترین آنها برگزاری نشست‌های قرآنی در دانشکده‌ها و ادارات، مسابقه قرآنی در زمینه حفظ و تلاوت، نمایشگاه قرآنی عکس، دوره‌های قرآنی در زمینه قرائت صحیح، قواعد تجوید و برنامه آموزشی برای اساتید دانشگاه‌ها می‌شود.

ياسر لفته حسون، رئیس دانشگاه کوفه نیز پیشنهاد مطرح شده و طرح‌های علمی آستان قدس عباسی ازجمله پروژه قرآنی دانشگاه‌ها را تحسین کرد و همکاری کامل خود را با اجرای فعالیت‌های قرانى در دانشگاه ابراز نمود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: