Büyük ölçekli ziyaret dönemlerinde hanımlara sunulan tıbbi hizmetleri geliştirmeye yönelik çalıştay

Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’ne bağlı Tıbbi İşler Şubesi Kadınlara yönelik Sıddiyka-yı Tahire Tıp Birimi büyük ölçekli ziyaret dönemlerinde hanımlara sunulan tıbbi hizmetlerin gelişimine yönelik çalıştay düzenledi. Kerbelâ Eyalet Valiliği Sağlık Dairesi işbirliğiyla düzenlenen ve başlığı “Milyon Ölçekli Ziyaret Dönemlerinde Tıbbi Hizmetlerin Gelişimi” olarak belirlenen çalıştay; Erbain gibi milyonların geldiği büyük ziyaret dönemlerinde hanım ziyaretçilere sunulan tıbbi hizmetlerin gelişimine katkı sağlamayı ve Erbain ziyareti döneminde tamamlanan çalışmaları masaya yatırmayı hedefliyor. Çalıştaya Kerbelâ içinden ve dışından çok sayıda kadın sağlık çalışanı katılıyor.

Şube Sorumlusu Dr. Usame Abdulhasan konuyla ilgili olarak Uluslararası El-Kefîl Ağı’yla şunları paylaştı: “Bu çalıştay Erbain ziyareti döneminde sunulan hizmetlere vakıf olmak, karşılaşılan engelleri gelecekte aşmaya yönelik her türlü çözüm ve gelişim fikirlerini masaya yatırmak ve önümüzdeki yıllarda ziyaretçi hanımlara daha üstün hizmet etmek için düzenlenmiştir.”

“Kursta şu konu başlıkları işlenmiştir.”

  • - “Tıbbi merkezler, kadın hekim ve sağlık çalışanlarının rolü” Bu kapsamda görüşler, öneriler, karşılaşılan engeller ve çözümler işlendi.
  • - “Tıbbi malzemeler, ilaçlar ve ihtiyacı karşılayacak şekilde temin edilmeleri.” Eczacı hanımlar tarafından bu konular masaya yatırıldı.
  • - “Beceriler ve eğitim.” Ziyaretçi hanımlara sunulan kültür programları ve bilinç arttıran etkinlikler bu başlık altında tartışıldı.“Bahsettiğimiz konular ayrı ayrı tartışılıp işlendikten ve görüşler alındıktan sonra gelecek çalışma haritası için bir tavsiye metni hazırlandı. Periyodik bir surette bu çalışma harita tartışılacak ve gelecekte tam teşekküllü bir plan hazırlanacaktır.”Haber devam edecek…
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: