اهتمام آستان قدس عباسی به پیشرفت هنر خوشنویسی و حمایت از خطاطان

تولیت آستان قدس عباسی تاکید کرد، آستان به پیشرفت هنر خوشنویسی و حمایت از خطاطان از طریق برگزاری مسابقات، نمایشگاه‌ها و میزبانی نوآوران اهتمام می‌ورزد.

محمد الاشیقر، تولیت آستان قدس عباسی این اظهارات را در جریان دیدار با گروهی از خوشنویسان عراقی در دومین نمایشگاه میراث زیبایی شناسی بین المللی مطرح کرد که به همت بخش امور معارف اسلامی و انسانی آستان قدس عباسی برگزار شد.

این دیدار با حضور معاون تولیت آستان قدس عباسی و برخی اعضای شورای اداری آستان برگزار شد.

همچنین الاشقر گفت، این نمایشگاه یکی از مصادیق احیای میراث است. زیرا به هنر خوشنویسی و تزئینات اسلامی اختصاص دارد که از زیباترین هنرهای عربی و اسلامی و بخشی از میراث این امت محسوب می‌شوند.

در همین راستا، عباس موسى احمد، معاون تولیت آستان قدس عباسی گفت: برای اولین بار شاهد چنین رویدادی در آستان قدس عباسی بودیم که میزبان تعدادی از خطاطان و تزیین کاران عراقی و خارجی بود. آثار شرکت کننده بیانگر ظرافت در نوآوری‌های هنری بود که این امر ما را به تفکر درباره برگزاری چنین رویدادهایی در آینده و حمایت از آنها وا می‌دارد.

روضان بهیه، رئیس انجمن خوشنویسان عراقی و استاد خوشنویسی در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه بغداد نیز به نوبه خود گفت: ما خوشنویسان افتخار دیدار با تولیت آستان، معاون وی، برخی اعضای شورای اداری و روسای محترم ادارات را داشتیم. گفتگوی خوب و سازنده‌ای بود. طی آن پیشنهاداتی از سوی ما درباره هنر خوشنویسی و ارتقای ابزارهای هنری که عملکرد خوشنویسان عراقی را بهبود می‌بخشد در حضور برادران محترم در آستان مطرح شد‌.

وی ادامه داد: آستان قدس عباسی تعامل ویژه‌ای با خوشنویسان و هنر خوشنویسی دارد که در اهتمام آن به رویداد ویژه خوشنویسی به عنوان هنر ناب اسلامی و برخاسته از تمدن اسلامی منعکس شد. ما نسبت به این موضوع بسیار خوشبین هستیم که اهتمام آستان به چنین هنری در آینده گسترده و بسیار خواهد بود و پروژه‌های مشترکی میان خوشنویسان و آستان قدس عباسی اجرا خواهد شد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: