هفدهمین شماره مجله "تراث الحله" منتشر شد

مرکز تراث الحلّه، وابسته به بخش امور معارف اسلامی و انسانی آستان قدس عباسی شماره هفدهم مجله (تراث الحلّه) در حوزه میراث علمی و فکری شهر حله را منتشر کرد.
این شماره از مجله موضوعات متنوعی را در زمینه علوم قران، زبان، ادبیات و پژوهش در برگرفته است. از جمله موضوعات مهمی که در این مجله مورد توجه قرار گرفته است:

_ بررسی ارتباط میان امام الحرمين همدانی وآل قزوینی

_ پژوهشی در زمینه منسوب بودن کتاب (المصرع الشين) به ابن طاووس

_ مقاله ادبی تحت عنوان ( التوقيعة الاسميَّة في الشعر الحِلِّيّ بين اختراق الأنساق والموضوع الشعريّ).

- پژوهشی درباره زبان (الآراء التيسيريَّة المتفقة بين الشيخ يوسف كركوش والأستاذ إبراهيم مصطفى بمسالة التوابع).

شایان ذکر است، مجله‌ی (تراث الحله) یکی از مجلات متعددی است که بخش امور معارف اسلامی و انسانی آن را منتشر می‌کند و به منظور تحقق اهداف وزارت آموزش عالی عراق جهت ارتقای سطح علمی مورد تایید قرار گرفته و در سطح بین‌المللی به ثبت رسیده است.
جهت بازدید سایت ویژه مرکز تراث الحله "اینجا" کلیک کنید.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: