توافق موزه های "الکفیل" و "ذی قار" برای همکاری در زمینه تبادل تجربیات

هیاتی از موزه اشیای نفیس و نسخ خطی "الکفیل" وابسته به آستان قدس عباسی از موزه "ناصریه" در استان ذی قار بازدید کرد.

این امر به منظور ایجاد برنامه کاری مشترک میان دو موزه، تبادل تجربیات و اطلاعات میان طرفین و گفتگو درباره مسائل موزه داری که موجب ارتقای فعالیت آنها می‌شود صورت گرفت.

بازدید این هیات به ریاست صادق لازم، رئیس بخش موزه الكفيل بود. وی در این خصوص گفت، این هیات متشکل از برخی کارکنان این بخش است و بازدید از موزه ناصریه در قالب برنامه سفرهای علمی بخش موزه الکفیل است که شامل برخی موزه ها از جمله این موزه می‌شود که از موزه های فعال و اثرگذار بوده و توانسته است نام درخشانی را در میان موزه های این کشور بدست آورد.

لازم تصریح کرد: در جریان بازدید این موزه از فعالیت‌ها و مکانیزم‌های مورد استفاده در آن مطلع شدیم. همچنین سجاد عبدالحسن، رئیس این موزه به استقبال ما آمد و ضمن بازدید از بخش‌های مختلف آن درباره ایجاد برنامه های همکاری و تبادل تجربیات میان طرفین در همه مسائل مربوط به موزه داری بحث و گفتگو کردیم.

همچنین مدیر موزه ناصریه گفت: این بازدید یک بازدید تاریخی به شمار می‌رود و ما آن را ویژه و مهم قلمداد می‌کنیم‌. زیرا تفاهم‌هایی در آن صورت گرفته که به زودی اجرایی می‌گردد و شامل تبادل اطلاعات و تجربیات میان موزه ها جهت تضمین موفقیت آنها و استمرار فعالیتشان است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: