آشنایی با مجلات بخش امور معارف آستان قدس عباسی

بخش امور معارف اسلامی و انسانی آستان قدس عباسی مجلاتی را در حوزه میراث اسلامی در اختیار دارد که دارای مجوز از وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی عراق است و با هدف ارتقای علمی منتشر می‌شوند.

این مجلات از سال‌ها قبل در مراکز وابسته به بخش معارف اسلامی به صورت منظم و دوره‌ای چاپ می‌شوند. تعداد این مجلات سه مجله است که شامل موارد ذیل می‌شود:
مجله (تراث كربلا) که از سوی مركز تراث كربلا چاپ می‌شود، مجله (تراث الحلّة) که از سوی مرکز تراث الحِلّه و مجله (تُراث البصرة) که توسط مركز تُراث البصرة منتشر می‌شود‌.

بخش معارف به دنبال چاپ دو مجله جدید در آینده نزدیک است؛ یکی مجله (تُراث النجف) که از سوی مرکز تراث النجف چاپ می‌شود و دیگری مجله(تراث الجنوب) که توسط مرکز تُراث الجنوب منتشر می‌شود‌.

علاوه بر این موارد، مجلات فرهنگی دیگری از سوی این بخش چاپ می‌شود همچون مجله (الخطوة)، مجلّه (ردّ الشمس) ومجلّه (الغاضريّة) که همگی را در گزارش‌های آینده مورد بررسی قرار خواهیم داد.
شایان ذکر است، آثار بخش امور معارف اسلامی و انسانی آستان قدس عباسی منابع پژوهشی مناسبی برای محققان و بالاخص در حوزه میراث قلمداد می‌شوند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: