تداوم آموزش حفظ قرآن کریم در آستان قدس عباسی طبق مکانیزم پیشرفته آموزشی

واحد حفظ مرکز القرآن الکریم آستان قدس عباسی ارائه دروس روزانه و مرور حفظیات قرآنی دانشجویان را طبق مکانیزم آموزشی پیشرفته ادامه می‌دهد‌.

گروهی از اساتید متخصص که مرکز به دقت کامل انتخاب کرده دروس را طبق شروط آستان قدس عباسی برای جذب جوانان ارائه می‌دهند تا مهارت‌های خاصی را در زمینه حفظ قرآن کسب کنند.

شایان ذکر است، مرکز القرآن الکریم طبق طرح خود مکان مناسب و مجهزی را برای تحصیل تدارک دیده است‌.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: