نیروهای امنیتی در کنار تامین امنیت زائران، در خدمت رسانی به زائران حسینی مشارکت دارند

جابجائی زائران توسط نیروهای امنیتی
فعالیت نیروهای امنیتی حاضر در مسیرهای منتهی به شهر کربلا به تامین امنیت زائران محدود نگردیده و این نیروها در کنار وظایف خود اقدام به جابجائی زائران و مستقر نمودن اکیپهای امدادی نموده اند.
20 هزار نفر از نیروهای امنیتی هر استان در عراق به منظور برگزاری موفق زیارت اربعین حسینی 1435 و در قالب طرح جامع امنیتی وِیژه مراسم زیارت اربعین حسینی به حال آماده باش کامل درآمده اند.
از سوی دیگر فرماندهی پلیس شهر مقدس کربلا از هیاتهای خدماتی و مذهبی خواست تا با نیروهای امنیتی و پلیس همکاری کامل داشته و هرگونه موارد مشکوک را به این نیروها گزارش نمایند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: