مطالعه هویت فرهنگی و معرفتی از سوی مرکز نشست القمر در دانشگاه واسط

مرکز نشست فرهنگی القمر وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسى رویکرد واقع بینانه و علمی مبتنی بر برخی محورها را درباره هویت فرهنگی و معرفتی در دانشگاه واسط ارائه کرد.

این رویکرد طی نشستی با حضور جمع زیادی از دانشجويان و اساتيد و با همکاری کمیته مقدماتی جشنواره سالانه الشهاده و با هماهنگی دانشکده پزشکی این دانشگاه ارائه شد.

حارث الداحى، رئیس مرکز نشست القمر طی نشستی که تحت عنوان (هويّتنا الثقافيّة والمعرفيّة ومخاطر الابتعاد عنها: هویت فرهنگی و معرفتی ما و خطرات دوری از آن) برگزار شد به محورهای متعدد و متنوعی در این خصوص اشاره کرد که بازتاب مثبتی در وضعیت کنونی ما خواهد داشت.


این نشست با بحث و گفتگو و پاسخگویی به پرسش‌های حضار خاتمه یافت.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: