حرم مطهرعباسی از تشکیل اطاق کنترل و نظارت بر روند انتقال زائران خبر داد

مقر اطاق نظارت
آستان مقدس عباسی از تشکیل اطاق کنترل و نظارت بر روند نقل و انتقال زائران مراسم اربعین حسینی از نقاط منع آمد و شد خبر داد. این مرکز در محل ترمینال بین المللی کربلا ( هماهنگ با وزارت راه و ترابری عراق ) که بطور موقت در ایام زایارت اربعین مورد بهره برداری قرار گرفته، واقع شده است.
آقای میثم راهی الزیدی مدیر این اطاق در گفتگو با خبرنگار شبکه جهانی الکفیل ارگان رسمی آستان مقدس عباسی ضمن اعلام این خبر گفت: این اطاق به منظور کنترل روند حرکت خودروهای تخصیص یافته برای انتقال زائران تشکیل گردیده و مقر آن در محلی استراتژیک و مهم یعنی محور بابل-کربلا که شاهد ترافیک بسیار سنگینی است، واقع شده است.
آقای الزیدی در ادامه از استفاده از فضای ترمینال بین المللی کربلا (که در دست احداث است) برای توقف و پارکینگ خودروها خبر داد و گفت: این مرکز به تجهیزات لازم برای ارتباط و هماهنگی مستمر با اطاق عملیات حرم مطهر عباسی از یک سو و عملیات فرات میانی از سوی دیگر تجهیز گردیده و در آن تعمیرگاه برای سرویس خودروها و جایگاه سوخت گیری پیش بینی شده است.
یادآور میگردد موضوع ایاب و ذهاب زائران بعنوان بخشی بسیار حساس و حیاتی در برنامه خدماتی آستان مقدس عباسی که در آن ناوگانی متشکل از خودروهای حرم مطهر و خودروهای استیجاری مشارکت دارند به شمار می رود. در کنار ناوگان حمل و نقل آستان مقدس عباسی، ناوگان حرم مهطر حسینی، ناوگان دستگاههای دولتی و استیجاری حکومت محلی و همچنین وزراتخانه های دفاع و راه و ترابری مشارکت دارند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: