نقش پر رنگ آستان قدس عباسی در تحقق اهداف توسعه پایدار مجمع عمومی سازمان ملل

آستان قدس عباسی حضور خود در نقشه مجمع عمومی سازمان ملل_ اهداف توسعه پایدار- را با تحقق اکثر اهداف هفده گانه و مهمترین آنها قوت بخشید و در صدر موسسات عراقی که در این زمینه فعالیت می‌کنند قرار گرفت.

مدیر مرکز فهرست نویسی وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی گفت، سازمان ملل در هر دوره مجموعه‌ای از موسسات را در (هفته جهانی توسعه پایدار) معرفی می‌کند که برای اهداف توسعه پایدار پیشرفت‌هایی محقق کرده‌اند و با توجه به اینکه آستان قدس عباسی پیشرفت ملموس و روشنی را در تحقق اهداف آن احراز کرده در نقشه این سازمان گنجانده شده است.

وی گفت، آستان قدس عباسی این اهداف را چشم انداز خود و بخشی اساسی از برنامه‌های آن برای سال ۲۰۳۰ قرار داده است. اهداف توسعه پایدار در قالب استراتژی‌های توسعه آن گنجانده و کمیته‌ای تشکیل شده است که برای تحقق و معرفی اهداف به عنوان نقشه راهی برای فعالیت ادارات، بررسی پیشرفت‌ها، ارائه گزارش‌های دوره‌ای از دستاوردهای آنها و غیره تلاش می‌کند.

الموسوی گفت، موسسات زیادی در عراق وجود دارد که هر یک برای تحقق هدفی از اهداف مجمع تلاش می‌کنند، اما آنچه آستان قدس عباسی را متمایز کرده این است که برای همه اهداف ۱۷ گانه تلاش می‌کند. زیرا پروژه های آن وجود داشته و امکان اجرای آنها فراهم است‌؛ به ویژه در زمینه آموزش، کشاورزی، صنعتی، مبارزه با فقر، مبارزه با بیسوادی و سرپرستی کودکان.

مجمع عمومی سازمان ملل اهداف توسعه پایدار را در سال ۲۰۱۵ وضع و تاریخ تحقق آن را تا سال ۲۰۳۰ تعیین نمود که نقشه راهی برای آینده بهتر و پایدارتر است. اهداف توسعه پایدار شامل چهار رکن اساسی است که شامل محیط‌ زیست، توسعه اجتماعی، توسعه اقتصادی و مشارکت می‌شود. ویژگی منحصر بفرد در اهداف توسعه پایدار این است که اولین توافقی به شمار می‌رود که ۱۹۳ کشور از کشورهای عضو سازمان ملل در سراسر جهان به آن پایبند هستند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: