برگزاری دوره‌ای در زمینه مدیریت برای کارکنان آستان قدس عباسی

بخش توسعه پایدار آستان قدس عباسی دوره‌ای را در زمینه مدیریت برای کارکنان بخش اداری آستان قدس عباسی در زمینه مدیریت برگزار کرد.

محمد حسن جابر، رئیس بخش توسعه پایدار گفت، این دوره ها و کارگاه‌ها یکی از عناصری است که موجب ایجاد محیط کاری ایده آل می‌شود و بواسطه آن موسسات تلاش می‌کنند تا توانمندی کارکنان به ویژه کارکنان اداری را در جهت تحقق اهداف تقویت و ساماندهی کنند.

وی گفت: ما دوره آموزشى را براى ٢٧ تن از كاركنان دو بخش حفظ نظم و روابط عمومى آستان جهت افزايش مهارت آنان برگزار کردیم. این دوره سه ساعت در روز ادامه داشت و آزمون‌ها و برنامه های کاربردی را برای همه مفاهیم مطرح شده دربرگرفت.


احمد الجباسی، مربی این دوره گفت: ما در این دوره به بیان برخی محورها پرداختیم؛ از جمله انواع مکاتبات اداری، نحوه نگارش مکاتبات رسمی، فهرست نویسی و جدول بندی کتب، آرشیوبندی اینترنتی و کاغذی.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: