برگزاری دوره‌ ویژه کارکنان مرکز مطالعات تاریخی ذی قار توسط کتابخانه آستان قدس عباسی

کتابخانه و بخش نسخ خطی آستان قدس عباسی وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی دوره علمی تخصصی را برای برخی از کارکنان مرکز مطالعات تاریخی و باستان شناسی ذی‌قار در دانشگاه ذی قار برگزار کرد.

این دوره ‏در سه محور شامل (ترمیم نسخ خطی، عکسبرداری و فهرست نویسی نسخ خطی و احیای میراث) برگزار شد.
دوره مذکور در مجتمع امام صادق (علیه السلام) وابسته به آستان قدس عباسی برگزار شد که بر اساس درخواست ارائه شده از سوی مرکز مطالعات تاریخی ذی قار بود و به مدت سه روز طبق برنامه مشخصی در دو بخش تئوری و عملی ادامه یافت.

این محورها به تناسب ایام سه روزه دوره تقسیم شده بود که به شرح ذیل است:
-محور نخست که پیرامون چگونگی ترمیم و نگهداری نسخ خطی بود توسط استاد علی لطفی ارائه شد. وی به شرحی از مکانیزم‌ها و شیوه های نوین نگهداری و ترمیم آنها پرداخت. همچنین توضیحی را درباره برخی ابزارها و دستگاه‌های آزمایشگاهی مورد استفاده در فرایند ترمیم ارائه کرد.
-محور دوم درباره فهرست‌نویسی، عکس برداری و حفظ و نگهداری نسخ خطی بود که با سخنرانی مصطفی محمد علی یکی از پرسنل بخش فهرست نویسی نسخ خطی در مرکز تصویر برداری و فهرست نویسی ارائه شد.

وی در این سخنرانی مراحل و شیوه های فهرست نویسی نسخ خطی و برخی ویژگی‌هایی که باید فهرست نویس از آن برخوردار باشد، بعلاوه برخی روش‌های عکس برداری از نسخه های خطی و دستگاه‌های نگهداری آنها را ذکر کرد.
-محور سوم درباره روش‌های تحقیق نسخ خطی بود که با سخنرانی علی حبیب العیدانی از مرکز احیای میراث ارائه شد. وی توضیحاتی را درباره مکانیسم‌های تحقیق نسخ خطی بیان کرد. همچنین این علم و اهمیت آن را در حفظ میراث معرفی و فواید آن را برای پژوهشگران و موسسات علمی و آکادمیک ارائه کرد.
در پایان، شرکت‌کنندگان به نوبه خود از آستان قدس عباسی و پرسنل آن به خاطر فراهم نمودن این فرصت قدردانی و ابراز امیدواری کردند که طی روزهای آینده دوره های گسترده تر و جامع‌تری برگزار شود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: