واحد مرکز القرآن الکریم در بابل تدوین طرح سالانه خود را پایان داد

کمیته علمی مرکز القرآن الکریم واحد بابل وابسته به آستان قدس عباسی تدوین طرح سالانه این واحد را به پایان رساند.

منتظر المشايخی، مسئول این مرکز در واحد بابل گفت، آغاز پروژه های مورد نظر طبق برنامه زمانی تهیه شده از سوی کمیته خواهد بود و بر حسب پروژه از سوی کمیته های تخصصی اجرا می‌شود.
وی تصریح کرد، این طرح چندین برنامه قرآنی متنوع را دربرگرفت که به ابعاد فکری و معرفتی و نیز تلاوت و حفظ قرآن اهتمام می‌ورزد.

المشایخی تاکید کرد، این طرح به استان بابل محدود نشده بلکه اکثر شهرستان‌ها و مناطق آن را دربرگرفت.

شایان ذکر است، مرکز القرآن الکریم در استان بابل فعالیت‌ها و برنامه های قرآنی و دوره های قرآنی مستمری را در این استان اجرا می‌کند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: