سلامت و امنیت زائران از اولویتهای حرم مطهر می باشد. حراست حرم مطهر مسئول تامین امنیت زائران

بازرسی زائران
قسمت حراست حرم مطهر از ابتدای ماه صفر 1435 هـ اقدام به تدارک لوح امنیتی متناسب با زیارت اربعین حسینی و تامین امنیت رفت و آمد زائران نموده است.
آقای عبدالحسین حبیب معاون حراست حرم مطهر در گفتگو با خبرنگار شبکه جهانی الکفیل از تدوین لوح امنیتی روان و دقیق در زیارت اربعین امسال همانند سایر زیارتهای میلیونی خبر داد و گفت: این لوح امنیتی هماهنگ با حراست آستان مطهر حسینی و فرماندهی عملیات فرات میانی و پلیس کربلا تدوین و به مرحله اجرا گذارده شده است.
وی با اشاره به این مطلب که سلامت و امنیت زائران از اولویتهای حرم مطهر می باشد ازبرگزاری جلسات هماهنگی، همزمان با نزدیکی به موعد برگزاری مراسم اربعین حسینی با موسسات حکومت محلی در استانداری کربلا، پلیس و تمامی ادارات خدماتی شهرخبر داد.
وی برقراری امنیت محوطه پیرامونی حرمین مطهرو محوطه بین الحرمین را بر عهده حراست حرمین مطهر اعلام نمود و گفت: اطاق عملیات مشترک حرم مطهر و پلیس کربلا ( هنگ حمایت از بین الحرمین) برای هماهنگی بین حرمین مطهر و پلیس کربلا تشکیل گردیده و نیروهای اطلاعاتی در جهت پشتیبانی اطلاعاتی نیروهای امنیتی در محلهای مذکور حضور فعال دارند.
آقای عبدالحسین حبیب در ادامه از بالا بودن روحیه معنوی و توانائی جسمی پرسنل این قسمت خبر داد و گفت: دوره های ورزشی متعددی برای نیروهای این قسمت به منظور حفظ توانائی و آمادگی جسمانی ایشان به طور مستمر برگزار گردیده، تا توانائی لازم برای برقراری امنیت مراسم میلیونی را داشته باشند.
وی از بکارگیری نیروهای داوطلب در این برنامه خبر داد و گفت: این نیروها در مدت 5 سال گذشته افتخار همکاری با حرم مطهر را داشته و تجربه و آموزشهای لازم جهت انجام امور محوله را کسب نموده اند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: