El-Kefîl El Yazmaları ve Nadir Eserler Müzesi’nden müzelerin maddi ve manevi mirasının korunması konulu webinar serisi

Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’ne bağlı El-Kefîl El Yazmaları ve Nadir Eserler Müzesi müzelerin maddi ve manevi mirasın korunması konulu bilgi veren bir webinar serisi başlattı. Milli ve dini kimliğin korunmasının bir parçası olan bu mirasın korunması ve müzecilik kültürünü yaygınlaştırmayı hedefleyen webinarlar serisinin ilkinin başlığı “Anımsama ve düzeltmeler arasında mirasın anısı…” Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Hz.İmam Hasan (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Konferans Salonu’nda Zoom platform üzerinden düzenlenen e-çalıştaya çok sayıda müzecilik uzmanı ve müzecilikle ilgilenen araştırmacı katıldı.

İlk webinarda sunum yapan Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Müze Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Şevki el-Musavî; sunumunda kültürel mirası anmımsama ile bu mirasa dair hatıraları düzeltme arasındaki farklara ve kültür mirasını koruma meselesinin önemine değindi. Kültür mirasının korunmasında izlenen yöntemler ve uygulanan mekanizmalara değinen Dr. el-Musavî; ayrıca bu süreçte kullanılan terimlere ve jargona da yer verdi.

Ardından kültür mirasına karşı açılan savaşa dair görsel hafızayı güçlendiren bir sunum yapan Dr. el-Musavî; orta çağ uygarlıklarında yapılanlardan son olarak DAİŞ (DEAŞ,IŞİD) terör çetesinin yaptıklarına varıncaya dek yapılmış olan kültür mirasını yakma, yıkma ve kültürel kimliği ortadan kaldırmaya yönelik eylemlere dair örnekler sergiledi.

Aynı şekilde toplumsal mirasla ilgilenmenin ataların geçmişini koruma ve o geçmişin de toplumun kimliğini temsil ettiğine değinen Dr. el-Musavî; kültür, bilgi, estetik ve davranış mirasının geçmiş halk ve ümmetler nezdinde özel değer taşıdığını hatırlattı.

Müze Bölümü Başkanı Sadık Lâzim ise konuyla ilgili olarak Uluslararası El-Kefîl Ağı’yla şunları paylaştı: “Bu webinarın düzenlenmesi III. Uluslararası El-Kefîl Müzesi Konferansı’nda yayınlanan tavsiye metni kapsamında atılan adımların bir parçasıdır. Söz konusu tavsiye metninde müzecilik kültürüne ilgi gösterilmesi yer almıştı. Bu ilgi ve önemseyişin hedefi; kültür mirasımızı, hatıramızı, kimliğimizi ve dilimizi onu çevreleyen ve hedef alan tehlikelere karşı korumaktır. Yapılan ve yapılacak olan bu webinarlar; mirasımızı korumak amacıyla geçmişte yaşananları hatırlamak ve hatırlatmaya yöneliktir. Şunu da ifade edelim ki miras derken; gerek El-Kefîl Müzesi’nde gerekse de diğer toplumsal kurumlarda korunmakta olan maddi, fikri ve kültürel mirasımızı kastediyoruz.”

“Müzeler halkların çağlar boyunca farklı alanlarda kaydettikleri başarıların kayıtlı tutulduğu birer kitap mesabesindedir ve gerek bir halkın kimliğini belirleme gerekse de zaman içerisinde gelişimini izleme açısından büyük rol oynarlar. Müzeler ayrıca bilgi ve biliş yayma açısından da, bir halkın mirası ve kökleriyle arasındaki bağları derinleştirme açısından da önemli rol oynarlar. Bunlara ilaveten müzeler hem etkili bir kitle iletişimi sağlayan, hem çocukların yaratıcılığını geliştiren hem de vatana aidiyet ruhunu geliştiren araçlardır. İşte bu webinar gibi etkinlikler de işin bu yönüne ışık tutmak içindir.”

Şunu da ifade etmek isteriz ki: Haberimizin konusu olan web etkinlikleri için özel bir program belirlenmiş olup program kapsamında müzecilik kültürü, tarihi eserler, miras ve bunlarla nasıl ilgilenileceğine dair birbirinden farklı etkinlikler düzenlenecektir.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: