برگزاری بازارچه خیریه توسط دانشجویان دانشگاه الکفیل در حمایت از ایتام

برخی از دانشجویان دانشگاه الکفیل وابسته به آستان قدس عباسی بازارچه خیریه‌ای را در محوطه این دانشگاه به منظور حمایت از موسسه سرپرستی ایتام "العین" برگزار کردند که به مدت دو روز ادامه دارد.

این بازارچه‌ توسط نورس الدهان، رئیس دانشگاه الکفیل افتتاح شد و در چارچوب فعالیت‌های فرهنگی حمایتی از اقشار ملت عراق است. همچنین دربرگیرنده کارهای دستی، پوشاک، نقاشی وکارهای سفالی، اکسسوارات، کتب و اغذیه است.

حسام علی حسن العبيدی، رئیس بخش یاد شده به شبکه الكفيل گفت: این بخش فعالیت‌ها و برنامه های مختلفی از جمله بازارچه خیریه برگزار می‌کند که هدف از آن ایجاد روحیه اقدام و همکاری مشترک میان دانشجویان دانشگاه است.

وی توضیح داد، این اقدام بیانگر تلاش ریاست دانشگاه برای نهادینه سازی مفهوم مسئولیت اجتماعی بواسطه برگزاری فعالیت‌های آگاهی بخشی برای دانشجویان خود است که در تقویت اقدامات داوطلبانه و ارتباط گشاده با جامعه سهیم است.

مشارکت موسسه العین در این بازارچه به منظور ترغیب دانشجویان به ارزش‌های انسانی و کمک به دیگران در همه زمینه ها است. دانشجویان نیز تاکید کردند چنین برنامه هایی به دانشجویان انگیزه می‌دهد تا در کنار تحصیل آثار خود را ارائه کنند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: