Hz.Ebulfazl Abbas’ın (a.s.) pâk türbesinin surlarına ait dış aydınlatmayı yenileme ve geliştirme çalışması

Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Bakım ve İnşaat Mühendisliği Bölümü Elektrik Şubesi ekipi mübarek türbenin ana avlusunun dış surlarına ait aydınlatma sistemini yenileme ve geliştirme çalışmasını tamamladı. Yeni genişleme projesinin bir parçası olan çalışma kapsamında dış surlarda yer alan süs ve nakışlarla uyumlu bir modern aydınlatma sistemi ve yeni lambalar takıldı.

Şube Sorumlusu Muhammed Mustafa el-Tavîl konuyla ilgili olarak Uluslararası El-Kefîl Ağı’yla şunları paylaştı: “Bu çalışmalar; enine genişleme projesinin tamamlanmasından bu yana ana avlunun surlarında gerçekleşen en kapsamlı ve en geniş çaplı çalışmalardır. Varolan aydınlatmanın eskiyip etkisinin azalması ve Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi yönetiminin imar açısından çağı yakından takip etme talimatı nedeniyle eski aydınlatmanın değiştirilmesi kararlaştırıldı.”

“Çalışmalar üç etaplı bir şekilde yapılmıştır. Bu etaplara başlanmadan önce saha içerisine gidilerek tespitlerde bulunulmuş, özel bir uygulama planı yapılmış ve akabinde sözünü ettiğimiz şu üç etaba başlanmıştır:”

“İlk etap: Ana avlunun surunun dışındaki Kur’an-i Kerîm kitabesini çevreleyen şerit aydınlatma yenilendi. Bu kapsamda var olan aydınlatma yenilenmiş ve bunlara Wall Washer marka yeni aydınlatma şeridi eklenmiştir. Bu yeşil ve kırmızı ışıklı şerit; IP65 sertifikalı oluşu, farklı iklim koşullarına karşı dayanıklılığı, kitabeyi çok net bir şekilde gösteren güçlü ışığı vb üstün nitelikleri ile ön plana çıkmaktadır.”

“İkinci etap: Dış surların duvarlarındaki aydınlatmanın yenilenmesi. Üst ve altlı lambalardan oluşan büyük sayıdaki bu aydınlatma çiftlerinin yenilenmesi için tedarikçi firma ile anlaşıldı. Firma sistemi tümüyle vee n yeni olacak şekilde modernize etti. Modernizasyon çalışması kapsamında ana avluda var olan süsleme ve desenlerle uyumlu, hem kuvvetli hem de net aydınlatma yapmaya katkı sağlayan ve yüksek verimliliğe sahip olan yeni lambalar takıldı.”

“Üçüncü etap: Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin kapılarında yer alan yol gösterici levhaların üzerindeki lambalara bakım ve geliştirme çalışması yapıldı. Bu kapsamda telef olmuş olan ya da eskimiş olan lambalar değiştirilip yerlerine her bir levhanın rengiyle uyumlu yeni lambalar takıldı.”

Tavil şöyle devam etti: “Şu anda kullanılmakta olan lambalar çevre dostu, ekonomik, güçten tasarruf sağlayan ve Dünya piyasasında var olan en modern lambalardandır. Çalışmalar kapsamında ayrıca bununla kalınmamış; lambaların Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin ana elektrik şebekesiyle bağlantı noktalarına ve aydınlatmaya ait elektronik kontrol odasıyla bağlantı noktalarına bakım ve onarım uygulanmıştır.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: